mời Di cà phê.

coffee

mặc dù cũng chỉ là khách thơ, ngồi viết chữ lại ở đây, mà cũng không mong gì hơn ngoài chuyện có thể mời trà ngon và bánh ngọt, kể chuyện mỗi lần bạn ghé qua chơi. nhưng cũng xin để lại đây một dòng link, nếu bạn có nhã ý thì có thể mời mình một ly cà phê ở đây:

https://www.buymeacoffee.com/tabidachibydi

MOMO
0983236327
Lê Thị Khánh Nam

OCB
Lê Thị Khánh Nam
TK: 0017100024321008

mà nếu không mình vẫn đợi bạn lại chơi luôn.

từ,
Di