chuyện viết

#23. bến đỗ

view from plance

vẫn nghĩ về những chuyến đi
những chuyến thiên di
những con tàu
không tìm được bến đỗ
những người
đã không tìm được chỗ
trong cuộc sống hỗn loạn giữa muôn loài.

Khả Di

(Tokyo, 2022.02.19)