chuyện ở đây

#21. chuyện học chữ

hình chụp thư viện ở bảo tàng Kadokawa

Cho tuổi 15 của riêng mình – Lưu Nhược Anh

con đường học tập cũng không dễ dàng gì, kể cả chuyện là con đường mình đam mê hay lựa chọn. có một hôm trong lúc đau khổ vì ngồi học code và cả việc học đi học lại một điểm ngữ pháp mà không thể nào thấm nỗi vào noron thần kinh, mình đã nhận ra hóa ra là chuyện học thứ mình thích, cũng chưa chắc là lúc nào mình cũng sẽ thấy vui.

(more…)