chuyện phim

#20. Kamome Shokudo (かもめ食堂)

onigiri
món cơm nắm

coi xong phim chỉ muốn cắn một miếng onigiri thật to. và biết mình cũng hạnh phúc.

(more…)