#13. Saturn

Lâu rồi không dịch lời bài hát.Nhưng tớ nghĩ mình muốn dịch lại những lời này ra,dẫu bằng một cách vụng về.Dành cho Cậu. Sleeping At Last – “Saturn” You taught me the courage of stars before you leftCậu dạy tớ,Lòng dũng cảm của muôn vàn tinh túTrước ngày cậu rời điHow light carries on endlessly even after deathRằng ánh sáng kia vẫn bất diệtkể cả khi mọi sự đã tận diệtWith shortness of breath you explained the infiniteVới hơi…

Read more