chuyện dịch

#13. Saturn

Lâu rồi không dịch lời bài hát.
Nhưng tớ nghĩ mình muốn dịch lại những lời này ra,
dẫu bằng một cách vụng về.
Dành cho Cậu
.

Sleeping At Last – “Saturn”

You taught me the courage of stars before you left
Cậu dạy tớ,
Lòng dũng cảm của muôn vàn tinh tú
Trước ngày cậu rời đi

How light carries on endlessly even after death
Rằng ánh sáng kia vẫn bất diệt
kể cả khi mọi sự đã tận diệt
With shortness of breath you explained the infinite
Với hơi thở sắp tàn
cậu giải thích cho tớ về vĩnh cửu

How rare and beautiful it is to even exist
Chỉ riêng
việc chúng ta đang tồn tại
đã là chuyện đẹp đẽ trên đời


I couldn’t help but ask
Tớ không thể ngừng lặp lại câu hỏi
For you to say it all again
Để cậu nói lại tất thảy một lần nữa
I tried to write it down
Tớ cố gắng viết xuống
But I could never find a pen
Nhưng chẳng thể nào tìm nổi câu từ
I’d give anything to hear
Tớ nguyện trao hết lòng này đi
You say it one more time
Chỉ để nghe lại một lần nữa
That the universe was made
Vũ trụ đẹp đẽ này được tạo ra
Just to be seen by my eyes
Để thu gọn trong ánh mắt mình đấy thôi


With shortness of breath, I’ll explain the infinite
Với hơi thở ngắn ngủi, tớ sẽ giải thích về sự vĩnh cửu
How rare and beautiful it truly is that we exist
Chỉ riêng việc chúng ta tồn tại
đã là điều quý giá và đẹp đẽ vô cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

mình kể

Di's bookshelf: read

Khi hơi thở hóa thinh không
really liked it
nếu biết trước hạn định của cuộc đời, rằng thời gian còn lại cho đến ngày phải mất thì mình có biết là mình nên làm gì với thời gian hữu hạn còn lại. biết về cái chết để hiểu rõ hơn về cách mình nên sống.goodreads.com