#13. Saturn

Lâu rồi không dịch lời bài hát.Nhưng tớ nghĩ mình muốn dịch lại những lời này ra,dẫu bằng một cách vụng về.Dành cho Cậu. Sleeping At Last – “Saturn” You taught me the courage of stars before you leftCậu dạy tớ,Lòng dũng cảm của muôn vàn tinh túTrước ngày cậu … Continue Reading#13. Saturn