chuyện viết

#22. mộng tưởng

tôi nghĩ
mình có trăm ngàn mộng tưởng
nhưng vạn đường
chỉ ngóng dáng tay em

(more…)