Day 4 – What’s something that people get wrong about you?

Cap Diamant (dù biết đáng lẽ giờ này không nên thức vào một ngày thường trong tuần,nhưng sau khi ngồi chuẩn bị giấy tờ đã làm lại hộ chiếu thì tự nhiên cơn buồn ngủ cũng qua đi mất.) nếu phải viết về một điều mọi người vẫn hay lầm … Continue ReadingDay 4 – What’s something that people get wrong about you?

Day 2 – Write about a delivery you can’t forget.

that day will come dù biết chính xác điều mình muốn viết về nhưng mình cứ lần lữa mãi.chắc vì cũng có đoạn sợ nhớ về. như Chậu Tưởng Ký trong Harry Potter, mỗi lần lục lọi lại một ký ức trong lòng là một lần làm cho nó sống … Continue ReadingDay 2 – Write about a delivery you can’t forget.

#3. Bếp

92914 – Okinawa Mình nghĩ nếu chọn một nơi yêu thích nhất trong nhà, chắc sẽ là căn bếp.Bất kể thời điểm nào trong ngày, lúc nào đứng ở đây cũng có cảm giác ấm áp. Dễ chịu.