Day 17 – Write about something that was better than you expected.

only time có hai điều mình hiếm khi nào làm, thời gian còn ở Sài Gòn, là đi xem và đi du lịch một mình. như một nỗi ám ảnh trong lòng, rằng dù là sở nguyện của bản thân, cũng sẽ khó tránh khỏi được cảm giác cô đơn … Continue ReadingDay 17 – Write about something that was better than you expected.